15 March 2012

Doc Talk - too SOON for salt??


Right Click Image, then choose "Open Image in New Tab" to view larger

05 March 2012

CETDEM Farmers Morning Market every sundayFarmers Morning Market [Sunday]
Date: 15 April, 20 May, 17 June, 15 July, 16 Sept, 21 Oct, 18 Nov, 9 Dec, 7.30am ~ 11.00am
Venue: CETDEM Organic Farming Community Centre, 29, Jln 19/15 / Section 19 Padang, Petaling Jaya.


Bahaya GMO Yang Harus Anda KetahuiGMO adalah makhluk hidup yang telah dipertingkatkan kemampuan genetik melalui kejuruteraan genetik. Secara mudah dapat kita fahami bahawa dengan kejuruteraan genetik, "bahagian-bahagian" makhluk hidup "dibuah", disesuaikan, sehingga menjadi lebih unggul, seperti tahan hama, tahan penyakit, dan lebih banyak menghasilkan tuai, atau menambah "gemuk" haiwan ternak.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...